Община Берковица
 
Община Берковица

 
Рейтинг: 3.00
(1565)
НОВИНИ
ОБЯВИ
Забележителности
Култура
Спорт
АРХИВ
Връзки
Календар

БЛОГ АРХИВ
«« януари 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Изпрати новина За контакти

НОВИНИ 14:10
« Обратно
ОБЯВЕНА Е ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТТА
ЗАПОВЕД РД-19-54
Гр. Монтана, 26 януари 2012 г.

Долуподписаната д-р Даниела Караилиева - Директор на РЗИ -
Монтана, установих следната фактическа обстановка:
В периода 19.01. - 25.01.2012 г. на територията на обл. Монтана се
наблюдава рязко покачване на случаите на заболявания от грип и ОРЗ -
184 случая (405,46 %оо)- Най-засегната е възрастова група 5-14 год. -
заболяемост 1108,37%оо, следвана от възрастова група 0-4 год. -
заболяемост 680,85%оо-
За сравнение, в периода 16 - 22.01.2012 г. (седмица 3) са
регистрирани 83 случая - заболяемост 182,90%оо
Във връзка с горното се налага обявяване на епидемична обстановка
по отношение грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на
територията на област Монтана, считано от 26.01.2012 г. до нормализиране
на обстановката, с влизане в сила на мероприятията от Оперативения план
за борба с грип и ОРЗ през епидемичния период.
Предвид изложеното и на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето
и чл. 73 във връзка с чл. 65 от Административно-процесуалния кодекс.
ЗАПОВЯДВАМ:
1. ДА СЕ ВЪВЕДАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ на
територията на област Монтана, считано от 26.01.2012 г. до
нормализиране на обстановката, с влизане в сила на мероприятията от
Оперативения план за борба с грип и ОРЗ в епидемичния период, както
следва:
1. Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на
организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.
2. Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения за
болнична помощ на територията на областта.
3. Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за
предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните
заведения за болнична помощ на територията на областта.
4. Разширяване на легловия капацитет в лечебните заведения за
болнична помощ на територията на областта, с оглед приемането на
насочените за хоспитализация пациенти с грип и/или усложнения.
5. Преустановяване дейността на женските и детските консултации
на територията на област Монтана.
6. Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и
имунизации в област Монтана.
7. Провеждане на активен филтър в детските заведения за
недопускане на заболели от ОРЗ и грип.
8. Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от
страна на общопрактикуващите лекари.
II. На основание чл. 63, ал. 3 и ал. 5 от Закона за здравето, всички
лечебни и здравни заведения, независимо от собствеността си, както и
държавните органи, общините, физическите и юридическите лица са
длъжни да изпълняват въведените мерки и да оказват пълно съдействие на
органите за държавен здравен контрол.
Настоящата заповед представлява административен акт и подлежи
на оспорване по реда на АПК.
Копия от заповедта да се връчат за сведение и изпълнение на
заинтересованите лица. На основание чл. 72, ал. 1 във връзка с чл. 66, ал. 1
от АПК заповедта да се оповести публично чрез средствата за масово
осведомяване.
Настоящата заповед да се връчи на лицата за изпълнение и
началник отдел АП, дирекция АПФСО за архив.

Д-р Даниела Караилиева
Директор РЗИ
Гр. Монтана
26 Януари 12, 14:10   


0.1015