Община Берковица
 
Община Берковица

 
Рейтинг: 3.00
(1565)
НОВИНИ
ОБЯВИ
Забележителности
Култура
Спорт
АРХИВ
Връзки
Календар

БЛОГ АРХИВ
«« август 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Изпрати новина За контакти

НОВИНИ 10:19
« Обратно
ПЕТИ КОНКУРС
за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност

Краен срок: 1 март 2012 г.


Под патронажа на министъра на образованието, младежта и науката
І. Общи положения
Конкурсът за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност и в направление „Изкуства” в детските градини се организира от Международна фестивална програма на детското творчество “Приятели на България”, съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката и Синдиката на Българските учители, КК Албена.
Конкурсът има за цел:
• да стимулира добрите практики и съвременни форми на извънкласна и извънучилищна дейност с деца и ученици в направление „Изкуства” и добрия опит в детските градини;
• да създава възможности за активно включване на децата и учениците в творчески дейности, групи и формирования;
• да стимулира детското и младежко творчество;
• да укрепва връзките училище, родители, деца и да популяризира добрия опит;
• да способства за обмен на опит с международни творчески формирования.
ІІ. Условия за участие
1. Конкурсът е за:
• работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност в направление „Изкуства”;
• работещи в направление „Изкуства” в детските градини;
2. Конкурсът включва две части и се оценява в пет категории:
2.1 Първа част – Писмена:
Описание на добри практики в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност в направление „Изкуства”, на методите и организацията на работа, постигнати успехи в национални и международни инициативи (2010 и 2011 г.).
Включва 2 категории:
І –ва категория - Извънучилищна дейност;
ІІ –ра категория - Извънкласна дейност;
2.2 Втора част – Практическа :
Представяне на състави и школи в “Ден на таланта”, от 15 до 18 юни 2012 в КК Албена.
Включва 3 категории:
• Музика – за диригенти на хорове, оркестри; ръководители на вокални групи; вокални педагози; ръководители на музикални школи;
• Танц - за хореографи; ръководители на школи за модерен танц, класически балет, фолклорни състави, мажоретни състави;
• Театър – за ръководители на театрални състави, клубове за художествено слово.
Кандидатите имат възможност да избират участието си в 1 - ва или 2 - ра част или и в двете части.
ІІІ. Организация
1. Кандидатите, участващи в 1-ва – писмена част изпращат следните материали в общ пакет:
• Писмена разработка – до 7 страници, формат А4, допълнително могат да се представят копия на
документи, отразяващи постигнати успехи в национални и международни инициативи (2010 и 2011 г.). В писмената разработка следва да бъдат формулирани методи и стратегии за постигане на висок образователен и възпитателен ефект на извънкласната/ извънучилищна дейност.
Участникът трябва да посочи броя на ангажираните деца/ ученици, начините на взаимодействие с родители и структурите на гражданското общество.
• Заявка за участие по приложения образец № 1 за 1-ва част;
• Професионална автобиография.
2. Кандидатите, участващи във 2- ра – практическа част:
• Представят дейността си чрез изпълнения, демонстрации на техните възпитаници в „Ден на таланта”. „Денят на таланта” се провежда от 15 до 18 юни 2012 г. в Курортен комплекс Албена.
2
• Представянето на участника и неговите възпитаници е: за състави/групи до 15 мин.; за
индивидуални изпълнители - 2 изпълнения.
• Необходими документи:
- Заявки за участие по приложените образци № 2 или № 3 за 2-ра част
- Кратка писмена информация за дейността на състава;
- Професионална автобиография.
Пребиваването в КК Албена се заплаща от участниците /условията са посочени в Приложение към настоящия статут/.
3. Заявки за участие по образец и писмените материали се изпращат на адрес:
София 1000
ул. “Узунджовска” №12, ет. 4
за Международна фестивална програма на детското творчество “Приятели на България”
4. Цялостната дейност по подготовка и реализация на конкурса се финансира от МФПДТ „Приятели на България”, със съдействието на МОМН, СБУ.
5. Организаторите осигуряват зали в КК Албена, с професионално озвучаване и осветление, съобразени с вида на представяното изкуство, както и време за репетиции.
6. Оценяването на творбите се извършва от петчленна комисия, включваща представители на МОМН, МФПДТ „Приятели на България” и СБУ. Решенията на комисията са окончателни.
7. Конкурсните материали се съхраняват една календарна година.
8. МФПДТ „Приятели на България” издава сборник с най-добрите разработки от писмената част на конкурса, който се разпространява безплатно.
9. МОМН, МФПДТ „Приятели на България”, СБУ организират заключителен семинар „Творчески талант и реализация” в Курортен комплекс Албена.
ІV. Награди
МФПДТ „Приятели на България” осигурява награден фонд от 7 500 лв., разпределен както следва:
Писмена част – 3 000 лв. Връчват се по една Първа награда – грамота и парична премия от 1 000 лв. и една Втора награда – грамота и парична премия от 500 лв. в двете категории (извънкласна и извънучилищна дейност);
Практическа част – 4 500 лв. Връчват се по една Първа награда – грамота и парична премия от 1 000 лв. и една Втора награда – грамота и парична премия от 500 лв. в трите категории (Музика, Танц и Театър).
Детските и младежки състави, представящи дейността на своите ръководители в Дните на таланта ще получат специални грамоти за своето представяне.
Съорганизатори на конкурса и партньори на МФПДТ „Приятели на България” връчват специални награди в отделни категории и групи участници.
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония през м.юни 2012 г. по време на работния семинар „Творчески талант и реализация”, посветен на извънкласната и извънучилищната дейност.
Наградите се получават само по време на семинара.
V. Срокове
• Изпращане на материалите за І-ва част на конкурса - до 01. 03. 2012 г.;
• Оценяване и обявяване на резултатите от І част на конкурса на интернет страницата на МФПДТ
„Приятели на България” - до 30. 04. 2012 г.
• Изпращане на Заявка за участие в Практическата част на конкурса и заплащане на минимум 50 % от сумата за настаняване в КК Албена - до 01 .05. 2012 г.
• Провеждане на Ден на таланта в КК Албена и обявяване на резултатите от Практическата част на конкурса - от 15 до 18 юни 2012 г.
• Работен семинар „Творчески талант и реализация”, КК Албена - от 15 до 18 юни 2012 г.
За организационни въпроси и допълнителна информация:
02/ 980 89 12; 02/ 987 55 68; 0884 63 76 16;
e-mail: festival_db@abv.bg, festival_dia@abv.bg
www.festival-bg.com

24 Ноември 11, 10:19   


1.1086